De praktijk tijdens de corona crisis

Update: 5 mei 2020

De praktijk is weer geopend volgens de laatste richtlijnen van het RIVM

Update: 25 maart 2020

Naar aanleiding van de laatste regelementen van de overheid mogen er geen face to face behandelingen meer plaats vinden mits de klachten van dien aard zijn dat behandeling noodzakelijk is. Hiervoor kunt u bij uw huisarts een speciale verwijzing aanvragen. Dit geldt voor zowel nieuwe aanmeldingen als lopende behandelingen.

Wel biedt de praktijk oefentherapie per beeldbellen aan, behandeling kan veilig via afstand gestart of voortgezet worden. Zie “behandeling via videobellen” in mededelingen.