Overzicht vergoedingen oefentherapie 2018

De vergoedingen van oefentherapie Cesar en Mensendieck voor 2018 zijn voor sommige verzekeringen aangepast. In dit overzicht staan alle vergoedingen per (aanvullende) verzekering samengevat. De praktijk heeft met alle verzekeringen een contract.