Overzicht vergoedingen oefentherapie 2019

De vergoedingen van oefentherapie Cesar en Mensendieck voor 2019 zijn voor sommige verzekeringen aangepast. In dit overzicht staan alle vergoedingen per (aanvullende) verzekering samengevat. De praktijk heeft met alle verzekeringen een contract.